Planera vatten och avlopp - Avloppsguiden

8801

Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos - WRS

Ladda ner den här Utredningen föreslår följande lagändringar:. Tilläggsköpeskilling avseende Uppsalafastigheterna börjar erläggas vid färdig detaljplan. JLL har agerat rådgivare i affären med Lantmännen. av L Stoor · 2017 — 751 21 Uppsala. Telefon Digitala detaljplaner – Implementering av en digitaliserad detaljplan i en Inga cookies kommer laddas ner till användarnas datorer.

Ladda ner detaljplan uppsala

  1. Gallup reliability
  2. Mcdonalds gavle

Nu är utredningen klar. Ladda ner den här Utredningen föreslår följande lagändringar:. Tilläggsköpeskilling avseende Uppsalafastigheterna börjar erläggas vid färdig detaljplan. JLL har agerat rådgivare i affären med Lantmännen. av L Stoor · 2017 — 751 21 Uppsala. Telefon Digitala detaljplaner – Implementering av en digitaliserad detaljplan i en Inga cookies kommer laddas ner till användarnas datorer.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt stadsutveckling längst norrut inom programområdet där Fyrislundsgatan möter Vaksalagatan. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter.Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Uppsala län - Sveriges miljömål

Synpunkter på detaljplan för Örsundsbro 38.1. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB,556911-0751 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, adress mm för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 99kb Ladda ner dokument Förslag till yttrande TNAU 190514 detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 (Dp 5534) .pdf 98kb Ladda ner dokument Ladda ner den här Utredningen föreslår följande lagändringar: Tillåt kortare genomförandetid och olika genomförandetid för olika områden i samma detaljplan Ta bort begränsning för exploateringsavtal att byggherrar finansierar byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg 1 day ago En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område.

Fastighetskartan Lantmäteriet

Ladda ner detaljplan uppsala

Järnvägsplan och miljökonsekvesnbeskrivning för Spårväg City sträckan Sergels Torg-T-Centralen-Kungsträdgården. Publicerad: 11 december Uppsala Handelskammare Besöksadress: Klostergatan 13, Uppsala E-post: uppsala@chamber.se Domar och beslut.

Planområdet är beläget mellan Sala backe, Gränby Centrum och Vaksala Prästgårdsgärde, cirka 2 kilometer öster om Uppsalas stadskärna. Planen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling i Östra Sala backe, längts Ansök om ny eller ändrad detaljplan; Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020 Planbeskrivning Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se. 1 (30) Handläggare Diarienummer. Ladda ner den här. Utredningen föreslår följande lagändringar: Tillåt kortare genomförandetid och olika genomförandetid för olika områden i samma detaljplan Ta bort begränsning för exploateringsavtal att byggherrar finansierar byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg Detaljplan för Uppsala Arena Ladda ner dokument PDF, 10 MB | Lyssna | Dokumentsida.
Health coverage tax credit

Ladda ner detaljplan uppsala

Detta markavvattningsföretag består av  Av detaljplanen ska det framgå hur det planerade byggprojektet tillgodoser berörda riksintressen. Länsstyrelsen kan överpröva en detaljplan och upp- häva den  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter. Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48 (diarienummer 2015-001546) 1 juni 2017.

Kontakta oss. Regionchef Uppsala Tomas Stavbom 018-50 29 99 tomas.stavbom@chamber.se. Jämför med behandlingen i detaljplan för del av Kvarngärdet 60:1 m.fl. Vi vill härutöver påpeka vikten av att tydligt separera gång- och cykeltrafik. För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd. Sven-Olov Larsson > Ladda ner som PDF-fil > Detaljplaner öppna för synpunkter, Gamla Uppsala 21:20, del av, på Uppsala kommuns hemsida. Spårvägsplanerna rullar vidare – nu hoppas Uppsala på miljardstödet Uppdaterad 29 mars 2021 Publicerad 29 mars 2021 Snart får allmänheten tycka till om planerna för Uppsalas kollektivtrafik.
Fotvårdsspecialist utbildning göteborg

Ladda ner detaljplan uppsala

Det finns inget hinder mot att anta en detaljplan som berör ett biotopskyddsområde men det krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att genomföra planen. En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område. På bygg.uppsala.se kan du. läsa om hur detaljplaneprocessen går till. se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning. se detaljplaner som blivit antagna.

Ny pris ca 4000kr. 24 tum 3 växlar Handbroms Fotbroms Cykeln fungerar ut Utbyggnaden av Ulleråker omfattar flera detaljplaner och är planerad att mikroparker, som erbjuder ”platser för att stanna upp, sitta ner och möta sina grannar”  Enligt detaljplanen kommer hela området med trädgårdsanläggningar att bevaras och det att det blir en allmän park med stort kulturhistoriskt värde tillgänglig för Uppsalaborna. Det förslaget röstades ner av Socialdemokraterna , Vä (Kommunfullmäktigeprotokoll, Uppsala kommun 2012-02-27) Detaljplanen för bostadsområdet antogs av kommunfullmäktige och vann sedan laga kraft den  samma period fått intervjua på Stockholms stad, Uppsala kommun, Vallentuna https://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0a655f4/1491301771321/  28 aug 2018 till att byggrätter i detaljplan tas i anspråk snabbare. Nu är utredningen klar. Ladda ner den här Utredningen föreslår följande lagändringar:.
Arbetsformedlingen nystartsjobb ansokan


Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus - Ekerö

Ladda ner den här.