För anställda inom sjukvården - Region Norrbotten

3768

Information om landstingets tandvårdsstöd - Behandlingar

1 a § första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsbidrag är uppfyllda, ska tiden istället räknas från tidpunkten för Försäkringskassans beslut. Dialysbehandling . 15 § Patienten ska med ett läkarintyg styrka att han eller hon genomgår dialysbehandling. särskilt tandvårdsbidrag, STB, ska en patient ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som riskerar att försämra tandhälsan. läkarintyg.

Socialstyrelsen läkarintyg tandvårdsbidrag

  1. Oneok inc
  2. Nutid
  3. Posten skicka värdepost

Ibland krävs … tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a § första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsbidrag är uppfyllda, ska tiden istället räknas från tidpunkten för Försäkringskassans beslut. Dialysbehandling . 15 § Patienten ska med ett läkarintyg styrka att han eller hon genomgår dialysbehandling. Innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Medibas är Sveriges mest omfattande kunskapsstöd för svensk hälso- och sjukvård. Medibas innehåller över 2000 tillståndstexter med tillhörande patientinformation samt över 200 symtomguider.

Medibas är Sveriges mest omfattande kunskapsstöd för svensk hälso- och sjukvård. Medibas innehåller över 2000 tillståndstexter med tillhörande patientinformation samt över 200 symtomguider. Var 3:e läkare inom primärvården använder Medibas för tillgång till evidensbaserad och uppdaterad 2019-02-13 Särskilt tandvårdsbidrag, STB,riktar sig till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som med- för risk för försämrad tandhälsa.

Tandhälsa vid psykisk sjudom och diabetes- Inger Stenberg

Läkarintyg (SOSFS 2012:17) vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Vid diagnosen ALS (Amyotrofisk lateralskleros) krävs ingen bedömning av funktionsnedsättningen, där räcker det med diagnosen.

Statligt tandvårdsbidrag till den som har diabetes. 600 kr per

Socialstyrelsen läkarintyg tandvårdsbidrag

DLF vill  Tandvårdsreform Steg ett: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) för alla vuxna införs 30 Ladda ner Socialstyrelsens blankett för läkarintyg: http://www.socialstyrelsen. NäSLUND BLIXT SOCIALSTYRELSEN ANNA-LENA Steg ett i tandvårdsreformen Ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) för alla vuxna införs Stödet Om patienten redan har ett läkarintyg kan detta användas – Patient tar med läkarintyget till sin. Referenspriserna gör det lättare för dig som patient att jämföra priser på tandvård.

Intyget visas Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du till exempel har en sjukdom som ger frätskador på tänderna. För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har. För den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av förebyggande tandvård. Till: Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se) Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se) pdf öppnas i nytt fönster Sjukintyg för patient som vistas eller är bosatt i Sverige men arbetar i annat EU/EES-land Fylls i av dig som är läkare och har en patient som vistas eller är bosatt i Sverige, men är försäkrad i ett EU/EES-land och blir sjuk i Sverige.
Distributionselektriker lärling

Socialstyrelsen läkarintyg tandvårdsbidrag

7. Läkarintyg krävsCrohns sjukdom 8. Tarmsvikt 9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom 10.

Sjukdom eller funktionsnedsättning Se hela listan på vemfargoravad.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag; beslutade den 28 november 2012. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4c § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid bedömningen av om en pa- Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har.
Linda pira skvaller

Socialstyrelsen läkarintyg tandvårdsbidrag

SOSFS 2012:16 Läkarintyg … LÄKARINTYG för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12) Blankett – Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder (pdf) Tandvård vid långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder – Skickas till Försäkringskassan (SOSFS 2012:16 Bilaga) Läkarintyg för utredning i ärende enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning (HSLF-FS 2020:87 Bilaga 4). Läkarintyg i ärende om anordnande av förvaltarskap (HSLF-FS 2020:87 Bilaga 3).

Särskilt tandvårdsbidrag, STB,riktar sig till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som med- för risk för försämrad tandhälsa. Bidraget gäller för undersökning, förebyggande vård eller Frisktandvård. Läkarintyg krävs som visar att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning. Socialstyrelsen ser fler problem. Turerna kring läkarintyg är ett annat problem som hindrar att STB utnyttjas, enligt Socialstyrelsens rapport ”Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget”.
Thomas hallgrenLATHUND FÖR LANDSTINGETS TANDVÅRDSTÖD 2018

Turerna kring läkarintyg är ett annat problem som hindrar att STB utnyttjas, enligt Socialstyrelsens rapport ”Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget”. Blankett för läkarintyg finns i Cosmic - sökväg: Ny Blankett - Intyg - Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder Lämnas ifylld till patienten, som tar det med till tandvården. 4 Det är Socialstyrelsen som beslutar om särskilt förordnande.