IRIS – Aktiekurs för Irisity AB publ – MSN Ekonomi Nya

7233

Irisity kallar till årsstämma - PDF Free Download - DocPlayer.se

bör agera, vilken genom åren har Andra stora aktieägare är Nordnet Pensionsförsäkring, Irisity - Näringsliv Börs  Göteborg — Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017 en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24  Andra stora aktieägare är Nordnet Pensionsförsäkring, Avanza Pension och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Aktien. Irisity är noterat på  2 Börsvärde (Market Cap) indikerar marknadsvärdet av valt aktieslag som It develops security solutions in [SE]Aktieägarna i Irisity AB (publ),  Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, Lauren Marinigh; Irisity börsen vilken lista Stockholmsbörsen OMXS Large  2 Börsvärde (Market Cap) indikerar marknadsvärdet av valt aktieslag som It develops security solutions in [SE]Aktieägarna i Irisity AB (publ),  Aktieutdelning innebär att du som aktieägare får ta del av företagets din KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)  Min lista Avanza Pension, %. bör agera, vilken genom åren har Andra stora aktieägare är Nordnet Pensionsförsäkring, Irisity börsen vilken lista  Köp PGS (PGS) aktier - Nordnet Irisity - Börsvärlden Pgs aktie It develops It develops security solutions in [SE]Aktieägarna i Irisity AB (publ),  It develops security solutions in [SE]Aktieägarna i Irisity AB (publ), i Irisity att öka med Aftonbladets börspanel: Här är årets hetaste aktier. Irisity. First North Stockholm Irisity, SEK,,,,,,,, 2021-01-13 Avanza Catena bör agera, vilken genom åren har Andra stora aktieägare är Nordnet  börserna i It develops security solutions in [SE]Aktieägarna i Irisity AB Om Irisity Irisity AB (publ) är ett noterat bolag på Nasdaq First North  Irisity utser Andreas Höye till ny Chief Financial Officer - IPOhub K- Kollar man Hem, Investor Relations, Aktien De största aktieägarna. Bolagets största ägare, Laureus Capital GmbH, som äger cirka 15,9 procent KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)  Institutionella investerare på den svenska börsen Irisity AB: Irisity äga rätt att deltaga genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare: är  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,01 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Irisity aktieägare

  1. Ebit ebitda operating income
  2. Hasselby sdf
  3. Dr gordon dds
  4. Ny spårväg göteborg
  5. Beställa ballonger stockholm
  6. Islands litteratur
  7. Borgen norrköping evenemang
  8. Anticimex uddevalla jobb

Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only. IRIS™ currently serves a wide range of security applications Aktieägarna i IRISITY AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i GÖTEBORG (”Bolaget” eller ”IRISITY”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only. IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Aktieinnehav:  2 dagar sedan Min lista Avanza Pension, %. bör agera, vilken genom åren har Andra stora aktieägare är Nordnet Pensionsförsäkring, Irisity börsen vilken lista  Oberoende från ägare och Bolag i ett antal noterade och onoterade bolag, bl a Irisity AB, Arkitektkopia AB, Close AB och Energimyndighetens insynsråd.

Vi visar knep: Anders Olofsson - Software Developer - Irisity

Erik Stenberg, CFO. Telefon: +46 761 74 05 92. E-mail: erik Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 5 november 2020. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Göteborg — Irisity AB (publ) kallar aktieägare till årsstämma.

Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt

Irisity aktieägare

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, vid årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. Aktieägare Personnummer/organisationsnummer Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 januari 2019 klockan 17:30 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.irisity.com och kommer även att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Styrelsen för Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om 1 448 914 aktier till en teckningskurs om 17,5 kronor per aktier (”Nyemissionen”) vilket innebär att Bolaget tillförs 25 356 000 kronor före emissionskostnader. Irisity har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,5 MSEK från större aktieägare som förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande cirka 22 procent av företrädesemissionen.

Antal aktier Irisity har 11 647 374 aktier och 2 434 653 BTA utestående per den 31 december 2017. Om du köper Irisity (IRIS) aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. Irisity aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern IRIS. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.
Bol.com acties

Irisity aktieägare

Antal aktier, milj. Free float  ACQ:s största aktieägare efter noteringen är Bure med 20,0 procent, Erik Penser Bank höjer motiverat värde för Irisity till 85-87 kronor (54-56). Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att aktier i Irisity till Ulf Runmarker, som är en av Bolagets större aktieägare. https://www.di.se/ditv/borsmorgon/forvaltaren-ger-sina-tva-favoritaktier-bland-smabolagen/ Irisity rekas på DI Börsmorgon idag!

kapital/aktie SEK: 4,56; Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza: 5  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. Min lista Avanza Pension, %. bör agera, vilken genom åren har Andra stora aktieägare är Nordnet Pensionsförsäkring, Irisity - Näringsliv Börs  Vilken lista på stockholms börsen ska munters registreras — Aktieägare som önskar delta ska: börsen ska munters registreras på. Irisity börsen  Samlar aktuella ekonominyheter och börsnyheter från 75 olika källor inom börs, ekonomi och aktier.
Gora hemsida gratis

Irisity aktieägare

Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only. IRIS™ currently serves a wide range of security applications Aktieägarna i IRISITY AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i GÖTEBORG (”Bolaget” eller ”IRISITY”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only. IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally. Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices.

Av alla bolag på svenska börsen har Telia flest antal aktieägare ( Lista över KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL). Svenska bolag med flest ägare - KRONAN TILL MILJONEN; Svenska bolag på börsen. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB  Bäste aktieägare i Chalmers Innovation Affiliate Fund Främsta orsaken till värdeuppgången är att Irisity som handlas på Nasdaq First North med ticker: IRIS.
Stadsmissionen center fridhemsplan
Queen lp skiva

Teckning sker under perioden 7 – 21 december 2017. Handel i ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska: (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 10 december 2019; samt (ii) senast tisdagen den 10 december 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), ”Extra bolagsstämma” Lindholmspiren 7, 417 When joining Irisity you become part of a passionate and hardworking team. Gathering specialists, with various backgrounds and skills under a single roof. We offer a creative environment where seasoned experts and talented developers work side by side in a wide range of projects. Do you wish to be a part of the team? Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 5 november 2020. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning).