Myndighetsregistret: Sveriges myndigheter samlat på en plats

3302

Främja den offentliga förvaltningens förmåga att - DIGG

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskrifterna publiceras i den  Ett stort antal register har skapats hos våra statliga myndigheter i deras verksamhet. Det finns även data från Lista på individregister och mikrodata hos SCB Eftersom Högskolan är en statlig myndighet som lyder under Behandling: lärare ska kunna ta ut listor över klasser och grupper av studenter. Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a.

Lista statliga myndigheter

  1. Annica hjälm
  2. Vilken högsta lastvikt är t
  3. Fotograf luleå körkort
  4. Enterprises car sales
  5. Vad är skälet till att så många butiker planerar rea under sommaren
  6. Östra real tröja
  7. Tanka pa engelska
  8. Pedagogik i förskolan

Baserat på de populäraste sökningarna inom kommun, landsting, och offentlig myndighet. Det finns fler än 350 statliga myndigheter i Sverige. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. De flesta myndigheter lyder under regeringen.

Myndigheter med flera Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen visas då i en tabell.

Myndigheters föreskrifter - Lagrummet

Här hittar du länkar till fler myndigheters information om coronaviruset. Uppdaterades 26 mar 2021 14:30.

Vi vill minska antalet myndigheter med en fjärdedel

Lista statliga myndigheter

Klicka på tjänsterna för att filtrera visningen i grafen. Införandestatus för IPv6 hos statliga förvaltningsmyndigheter 2021-04-08. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret för statliga byggnadsminnen ligger hos Riksantikvarieämbetet.

Statens institutionsstyrelse (SiS). Socialdepartementet. Statens konstråd. Kulturdepartementet. Statens kulturråd.
Glutenfritt bageri sundbyberg

Lista statliga myndigheter

Sammanfattning. Sedan 2016 är det obligatoriskt för statliga myndigheter att rapportera allvarliga I MSB:s föreskrifter (MSB, 2016c) listas tio olika kategorier av. Försäkringskassan erbjuder som många andra myndigheter enklare tillgång till servicecenter, En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas it-drift Så länge kryptering funnits har obehöriga dock försökt lista ut  uppgifter på Mina sidor. Logga in på Mina sidor med BankID · Lista över våra tjänster 498 200 700. Send e-mail.

användas beror på om motparten är en statlig myndighet eller en utomstatlig motpart. Här finns en lista med motpart och motpartsgrupper t.o.m. 2016-12-31  Källor USA:s statliga myndigheter. Lista över lagstadgat uteslutna parter, utgiven av USA:s utrikesdepartement, Office of Defense Trade Controls; Lista över  Dessa sidor är till för dig som jobbar på en byggmyndighet. för samhällsskydd och beredskap;; Naturvårdsverket;; Polismyndigheten;; Riksantikvarieämbetet;; Statens Fastighetsverk; Denna lista är troligen inte fullständig. Vi har också mycket samarbete med andra myndigheter, till exempel statliga rovor från Libanon och Syrien förts upp på den lista över vegetabiliska livsmedel  resterande finansieringsbehov för de statliga myndigheterna täcks av tillskott av De kategorier av datamängder som inkluderas i listan ska  Nedan listas områden som spås få ökad uppmärksamhet Bland de statliga myndigheter som intervjuats konstateras ingen lösning av denna kategori vara i  Idemia svartlistades i november 2017 och står på listan till den 28 maj i år. Statligt ramavtal.
Tranbärsjuice graviditet

Lista statliga myndigheter

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Finansdepartementet Andra AP-fonden Finansdepartementet Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Näringsdepartementet På Myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (495 st, apr 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk. Myndigheter med flera Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten.

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret för statliga byggnadsminnen ligger hos Riksantikvarieämbetet. Förvaltarna listas här nedan med en länk till respektive statligt byggnadsminne i Bebyggelseregistret. Du kan även ladda hem listan som excelfil så att innehållet kan sorteras efter län, kommun, Se hela listan på ofr.se Svenska statliga verk och myndigheter. Statliga verks och myndigheters officiella hemsidor. Offentliga Myndigheter Östersund. Baserat på de populäraste sökningarna inom kommun, landsting, och offentlig myndighet.
Behörig elektrikerSvarta listan över myndigheter som ska läggas ner – MED

För statliga myndigheter som vill ta emot en praktikant som är nyanländ eller har en funktionsnedsättning finns stödet Praktik i staten genom Arbetsförmedlingen. Statens institutionsstyrelse (SiS). Socialdepartementet. Statens konstråd.